duó | 徒各切
絝也。从衣睪聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

絝也。
絝者、脛衣也。按周禮玉府注云。燕衣服者、巾絮寢衣袍襗之屬。論語。紅紫不以爲褻服。鄭注云。褻衣、袍襗。秦風。與子同澤。傳曰。澤、潤澤也。箋云。襗、褻衣。近汗垢。釋名曰。汗衣、近身受汗垢之衣也。詩謂之澤。受汗澤。廣韵此字三見。一曰褻衣。一曰袗襗。一曰衣襦。亦皆不云絝。○又按毛云。潤澤也。箋云。襗、褻衣。此葢毛作潤襗。故箋冡襗而釋之。潤襗、衣名也。
从衣。𥇡聲。
徒各切。五部。玉篇云。說文大各切。則大徐用舊音也。襗篆舊在衸下袉上。今移此。與下三篆相屬。
comments powered by Disqus