rǔn | 而尹切
𣯍
毛盛也。从毛隼聲。《虞書》曰:“鳥獸𣯍髦。”

清代 段玉裁《說文解字注》

毛盛也。从毛。隼聲。
而尹切。又人勇切。按而尹卽玉篇之而允也。書釋文氄徐而允反。又如兖反。俗本允兖字皆譌作充。而集韵、類篇因有而融如容兩切矣。古音當在十五部。如隼之在十五十三兩部也。
虞書曰。
虞當作唐。說詳禾部。
鳥獸𣯍髦。
堯典文。髦毛古同用。今書𣯍作氄。馬云。溫柔皃。
comments powered by Disqus