zhōu | 職流切
船也。古者,共鼓、貨狄,刳木爲舟,剡木爲楫,以濟不通。象形。凡舟之屬皆从舟。

清代 段玉裁《說文解字注》

船也。
邶風。方之舟之。傳曰。舟、船也。古人言舟。漢人言船。毛以今語釋古。故云舟卽今之船也。不傳於柏舟而傳於此者、以見方之爲泭而非船也。
古者共𡔷、貨狄刳木爲舟。剡木爲楫。以濟不通。
郭注山海經曰。世本云。𠔏𡔷、貨狄作舟。易𣪠辭曰。刳木爲舟。剡木爲楫。舟楫之利。以濟不通。致遠以利天下。葢取諸渙。𠔏𡔷貨狄、黃帝堯舜閒人。貨狄疑卽化益。化益卽伯益也。考工記故書舟作周。
象形。
職流切。三部。
comments powered by Disqus