chuán | 食川切
舟也。从舟,鉛省聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

舟也。
二篆爲轉注。古言舟、今言船。如古言屨。今言鞋。舟之言周旋也。船之言𣴔沿也。
从舟。㕣聲。
各本作鉛省聲。非是。口部有㕣字。水部有沿字、㕣聲。今正。食川切。十四部。
comments powered by Disqus