cuì | 秦醉切
艸皃。从艸卒聲。讀若瘁。

清代 段玉裁《說文解字注》

艸皃。
易彖傳曰。萃、聚也。此引伸之義。
从艸。卒聲。讀若瘁。
秦醉切。十五部。按鍇本無萃。
comments powered by Disqus