yùn | 王問切
外博眾多視也。从見員聲。讀若運。

清代 段玉裁《說文解字注》

外博眾視也。
舊視上有多字。今依廣韵𠜂。衆多之視。所視者衆也。貟、物數也。𧶀、物數紛𧶀亂也。䚋同音而義近。博、大通也。外大通而多所視也。
comments powered by Disqus