chuī | 昌垂切
出气也。从欠从口。

宋代 徐鉉 徐鍇 注釋

臣鉉等案:口部已有吹嘘,此重出。

清代 段玉裁《說文解字注》

出气也。从欠。从口。
昌𡍮切。古音在十七部。按吹已見口部。宐刪此。
comments powered by Disqus