xīn | 許斤切
笑喜也。从欠斤聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

𥬇喜也。
言部訢下曰。喜也。義略同。按萬石君傳。僮僕訢訢如也。晉灼云。訢、許愼曰古欣字。晉所據說文似與今本不同。
从欠。斤聲。
許斤切。十三部。
comments powered by Disqus