xián | 叙連切
慕欲口液也。从欠从水。凡㳄之屬皆从㳄。
𣶚

𣶚

㳄或从侃。

𣶙

𣶙

籒文㳄。

清代 段玉裁《說文解字注》

慕欲口液也。
有所慕欲而口生液也。故其其字从欠水。
从欠水。
會意。敘連切。十四部。俗作涎。郭注爾雅作唌。
㳄或从侃。
侃聲也。
籒文㳄。
如𣹳𣻣皆籒文。
comments powered by Disqus