mán | 母官切
髮長也。从髟㒼聲。讀若蔓。

清代 段玉裁《說文解字注》

髮長皃。
皃字依玉篇訂。引伸爲凡長之偁。如郊祀歌曰。掩回轅。鬗長馳。鬗猶今言道里曼曼也。如淳曰。音樠。
从髟。㒼聲。讀若蔓。
母官切。十四部。
comments powered by Disqus