rónɡ | 而容切
亂髮也。从髟,茸省聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

亂髮也。
此與艸部茸義略同。
从髟。耳聲。
各本作茸省聲。今正。此於雙聲取聲也。而容切。九部。
comments powered by Disqus