bànɡ | 蒲浪切
𩮗
䰁也。从髟竝聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

䰁也。从髟。竝聲。
蒲浪切。十部。按竝聲本在十部。今俗謂卒然相遇曰掽。如滂去聲。字當作?也。
comments powered by Disqus