bāo | 布交切
裹也。象人曲形,有所包裹。凡勹之屬皆从勹。

清代 段玉裁《說文解字注》

裹也。
今字包行而勹廢矣。
象人曲形有所包裹。
包當作勹。淺人改也。布交切。以包苞匏字例之。古音在三部。
comments powered by Disqus