cuó | 昨何切
山皃。从山𢀩聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

𡾑峨、
逗。二字各本無。今依全書通例補。
山皃。
釋山厜㕒、又作嵳峩。
从山。𢀩聲。
昨何切。十七部。
comments powered by Disqus