zōnɡ | 子紅切
九嵏山,在馮翊谷口。从山㚇聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

九嵏山也。在左馮翊谷口。
左字各本無。今補。地理志曰。左馮翊穀口。九嵏山在西。谷口故城今在西安府醴泉縣東北七十里。九嵏山今在縣東北五十里。有九夆、俱峻。
从山。㚇聲。
子紅切。九部。按此篆各本在嶢𡸤二篆之後。非其次。今依玉篇次第正。又按古書皆作嵕。山在左。
comments powered by Disqus