hǎn | 呼旱切
山石之厓巖,人可居。象形。凡厂之屬皆从厂。
AD
厈

籒文从干。

清代 段玉裁《說文解字注》

山石之厓巗。人可凥。
凥舊作居。今正。厓、山邊也。巗者、厓也。人可居者、謂其下可居也。屋其上則謂之广。
象形。
謂象嵌空可居之形。呼旱切。十四部。
籒文从干。
象形而从干聲。
comments powered by Disqus