dànɡ | 徒浪切
文石也。从石昜聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

文石也。
地理志。梁國碭縣。山出文石。應劭云。碭山在東。師古云。山出文石、故以名縣也。按以碭名山。又以碭名縣。本爲文石之名。
从石。昜聲。
徒浪切。十部。
comments powered by Disqus