què | 胡角切
石聲。从石,學省聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

石聲也。
此與山部嶨義別。爾雅假礐爲嶨耳。江賦曰。幽㵎積岨。礐硞䃕確。注云。皆水激石險峻不平之皃。按當云水激石聲也。
从石。學省聲。
胡角切。三部。
comments powered by Disqus