lái | 洛哀切
馬七尺爲騋,八尺爲龍。从馬來聲。《詩》曰:“騋牝驪牡。”

清代 段玉裁《說文解字注》

馬七尺爲騋。八尺爲龍。
周禮廀人曰。馬八尺以上爲龍。七尺以上爲騋。六尺以上爲馬。庸風。騋牝三千。毛傳。馬七尺以上曰騋。鄭司農以月令駕蒼龍說周禮。龍俗作駥。
从馬。來聲。
洛哀切。一部。
詩曰騋牝驪牝。
下牝字各本作牡。今正。詩曰。騋牝三千。毛傳曰。騋牝、騋馬與牝馬也。釋嘼曰。騋牝驪牝。今爾雅譌作驪牡。而音義不誤。可攷。音義曰。騋牝頻忍反。下同。下同者、卽謂驪牝也。此以驪牝釋詩之騋牝。驪與騋以雙聲爲訓。謂騋馬驪色、亦兼牝馬也。此與詩曰不𥏳、不來也、合偁詩爾雅正同。若鄭注周禮則引騋句絕。牡驪牝玄句絕。駒句絕。褭驂句絶。孫叔然讀亦如是。
comments powered by Disqus