zhānɡ | 諸良切
麋屬。从鹿章聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

麋屬也。
伏侯古今注曰。麞有牙而不能噬。考工記。繢人山以章。鄭云。章讀爲獐。獐、山物也。齊人謂麇爲獐。陸機詩疏云。麏、麞也。靑州人謂之麏。按麞異於麋者、無角。
从鹿。章聲。
諸良切。十部。
comments powered by Disqus