shǐ | 式視切
𦳊
糞也。从艸,胃省。

清代 段玉裁《說文解字注》

糞也。从艸。胃省。
㑹意也。式視切。十五部。左氏傳、史記假借矢字爲之。官溥說?字之上佀米而非米者、矢字。是漢人多用矢也。
comments powered by Disqus