qiú | 巨鳩切
逺荒也。从艸九聲。《詩》曰:“至于艽野。”

清代 段玉裁《說文解字注》

遠荒也。
艽之言究也。竆也。
从艸。九聲。詩曰。至于艽野。
巨鳩切。三部。
comments powered by Disqus