rǒnɡ | 而隴切
𪕎
鼠屬。从鼠宂聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

鼠屬。从鼠。宂聲。
而隴切。九部。按此字或讀余救切。要與鼬非一物。
comments powered by Disqus