zāi | 祖才切
天火曰烖。从火𢦏聲。
灾

或从宀、火。

𤆎

𤆎

古文从才。

災

災

籒文从𡿧。

清代 段玉裁《說文解字注》

天火曰烖。
春秋宣十六年。夏。成周宣謝火。左傳曰。人火之也。凡火、人火曰火。天火曰災。按經多言災。惟此言火耳。引申爲凡害之偁。十五年傳曰。天反時爲災。地反物爲妖。民反德爲亂。亂則妖災生。
从火。𢦔聲。
祖才切。一部。今惟周禮作烖。經傳多借菑爲之。菑或譌爲薔。
或从宀火。
火起於下。焚其上也。
籒文从𡿧。
亦會意。亦形聲。
古文从才。
形聲。
comments powered by Disqus