huò | 呼括切
空大也。从大歲聲。讀若《詩》“施罟泧泧”。

清代 段玉裁《說文解字注》

空大也。
此謂空中之大。與豁義略同。篇、韵云。大目也。
从大。歲聲。讀若詩施罟濊濊。
濊濊各本或作𤂾𤂾。或作泧泧。皆誤。說詳水部。呼括切。十五部。
comments powered by Disqus