sāo | 穌遭切
動也。从心蚤聲。一曰起也。

清代 段玉裁《說文解字注》

動也。
月出。勞心慅兮。常武。徐方繹騷。傳曰。騷、動也。此謂騷卽慅之叚借字也。二字義相近。騷行而慅廢矣。
从心。蚤聲。
穌遭切。古音在三部。
一曰起也。
別一義。
comments powered by Disqus