jìn | 居蔭切
吉凶之忌也。从示林聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

吉凶之忌也。
禁忌雙聲。忌古亦讀如記也。曲禮曰。入竟而問禁。
从示。林聲。
居蔭切。七部。禁當次祘之前。
comments powered by Disqus