yán | 与專切
沿
緣水而下也。从水㕣聲。《春秋傳》曰:“王沿夏。”

清代 段玉裁《說文解字注》

緣水而下也。
禹貢。沿于江海。達于淮泗。鄭本沿作松。字之誤也。馬本作均。依今文尙書也。均者、沿之假借字。如三年問反巡過其故鄉、荀卿巡作鉛。假鉛爲巡。其理一也。
从水。㕣聲。
與專切。十四部。㕣古文沇。
春秋傳曰。王沿夏。
左傳昭十三年曰。王沿夏。將欲入鄢。
comments powered by Disqus