huò | 于逼切
𡿿
水流也。从川或聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

水流皃。
皃舊作也。今依篇、韵正。江賦。溭淢濜溳。李云。參差相次也。淢卽?。詩。黍稷彧彧。彧者、𡿿之變。叚𡿿爲㦽也。
从巛。或聲。
于逼切。一部。亦胡國切。
comments powered by Disqus