liè | 良辥切
𡿪
水流𡿪𡿪也。从川,列省聲。

宋代 徐鉉 徐鍇 注釋

臣鉉等曰:列字从𡿪,此疑誤,當从歺省。

清代 段玉裁《說文解字注》

水流𡿪𡿪也。从巛。列省聲。
大徐曰。𠛱字从𡿪。此疑誤。當是从𣦵省。小徐本作𣦵省聲。良薛切。十五部。
comments powered by Disqus