lànɡ | 來宕切
門高也。从門良聲。巴郡有閬中縣。

清代 段玉裁《說文解字注》

門高也。
文選甘泉賦注引作門高大之皃也。𨸏部曰。阬、閬也。此曰閬、門高皃。相合爲一義。凡許書異部合讀之例如此。大雅。迺立皋門。皋門有伉。傳曰。王之郭門曰皋門。伉、高皃。按詩伉當是阬之譌。甘泉賦。閌閬閬其寥郭兮。閌亦卽阬字。許書無閌。
从門。良聲。
來宕切。十部。
巴郡有閬中縣。
見漢地理志。
comments powered by Disqus