wěi | 韋委切
闢門也。从門爲聲。《國語》曰:“䦱門而與之言。” 

清代 段玉裁《說文解字注》

闢門也。
魯語。䦱門與之言。皆不踰閾。韋注。䦱、闢也。
从門。爲聲。
韋委切。古音在十七部。
國語曰。䦱門而與之言。
謂公父文伯之母與季康子。
comments powered by Disqus