duò | 徒果切
南楚之外謂好曰嫷。从女隋聲。

宋代 徐鉉 徐鍇 注釋

臣鉉等曰:今俗省作媠。《唐韻》作妥,非是。

清代 段玉裁《說文解字注》

南楚之外謂好曰嫷。
方言曰。嫷、美也。南楚之外曰?。郭注。言婑?也。曹植七啓。形媠服兮揚幽若。媠卽嫷之省。心部之古文憜也。張敞傳。被輕媠之名。皆引伸之義也。
从女。憜省聲。
憜省聲、卽𡐦省聲也。徒果切。十七部。
comments powered by Disqus