jìnɡ | 七正切
竦立也。从女青聲。一曰有才也。讀若韭菁。

清代 段玉裁《說文解字注》

竦立也。
女有字婧者。列女傳曰。妾婧者、齊相管仲之妾也。
从女。靑聲。
七正切。十一部。廣韵子盈切。
一曰有才也。讀若韭菁。
韭菁、韭華也。見艸部。
comments powered by Disqus