tǎn | 他感切
聲也。从口貪聲。《詩》曰:“有嗿其饁。”

清代 段玉裁《說文解字注》

聲也。
周頌傳曰。嗿、衆皃。按許以字从口。故釋與毛異。
从口。貪聲。
他感切。古音在七部。
comments powered by Disqus