chóu | 直由切
繆也。从糸周聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

繆也。
謂枲之十絜、一曰綢繆二義皆與繆同也。今人綢繆字不分用。然詩都人士單用綢字。曰綢直如髮。毛傳以密直釋之。則綢卽稠之叚借也。
从糸。周聲。
直由切。三部。按此二篆疑有譌亂。
comments powered by Disqus