yǎn | 於殄切
在壁曰蝘蜓,在艸曰蜥易。从虫匽聲。
AD
𧓱

𧓱

蝘或从䖵。

清代 段玉裁《說文解字注》

在壁曰蝘蜓。在艸曰蜥易。
析言之。
从虫。匽聲。
於殄切。十四部。
comments powered by Disqus