máo | 莫交切
蠿蟊也。从䖵矛聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

蠿蟊也。从䖵。矛聲。
此字與蟲部食艸根者絕異。莫交切。古音謀在三部。
comments powered by Disqus