lìn | 武巾切
𧖔
蟁也。从蟲𨳌聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

蟁也。
蟁之一名。
从蟲。𨳌聲。
當依篇、韵从二。武巾切。十三部。按此蚊之一名耳。不當仍讀蚊。當依篇、韵良刃切。
comments powered by Disqus