kuài | 苦對切
墣也。从土,一屈象形。
AD
塊

凷或从鬼。

清代 段玉裁《說文解字注》

墣也。
是曰轉注。喪服傳曰。寢苫枕凷。
从土凵。凵屈象形。
小徐本如是。屈者、無尾也。凷之形略方。而體似無尾者。故从土而象其形。苦對切。十五部。
俗凷字。
依爾雅釋文。
comments powered by Disqus