bēnɡ | 補盲切
謌聲。嗙喻也。从口㫄聲。司馬相如說,淮南宋蔡舞嗙喻也。

清代 段玉裁《說文解字注》

訶聲。嗙喻也。从口。旁聲。
補?切。十部。
司馬相如說淮南宋蔡舞嗙喻也。
上林賦。巴渝宋蔡。淮南于遮。此所偁非賦文。葢凡將之一句也。劉逵引黃潤纖美宜製襌。歐陽詢引鐘磬竽笙筑坎矦。知凡將七言爲句。
comments powered by Disqus