ɡù | 古慕切
鑄塞也。从金固聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

鑄𡫳也。
𡫳作塞。誤。今正。凡銷鐵以窒穿穴謂之錮。左傳曰。子反請以重幣錮之。漢書曰。下錮三泉。
从金。固聲。
此亦形聲包會意。古慕切。在五部。
comments powered by Disqus