jìnɡ | 居慶切
景也。从金竟聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

景也。
景者、光也。金有光可照物謂之鏡。此以曡韵爲訓也。鏡亦曰鑒。雙聲字也。
从金。竟聲。
居慶切。古音在十部。
comments powered by Disqus