dìnɡ | 丁定切
鐙也。从金定聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

鐙也。
廣韵曰。豆有足曰錠。無足曰鐙。玄應引聲類無豆字。誤矣。
从金。定聲。
丁定切。十一部。
comments powered by Disqus