shī | 食遮切
短矛也。从金它聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

短矛也。
方言曰。矛、吳揚江淮南楚五湖之閒謂之鍦。或謂之鋋。或謂之縱。按鍦卽鉈字。廣雅作?。晉書。丈八鉈矛左右盤。
从金。它聲。
食遮切。古音在十七部。
comments powered by Disqus