kēnɡ | 客庚切
門也。从𨸏亢聲。

宋代 徐鉉 徐鍇 注釋

臣鉉等曰:今俗作坑,非是。

清代 段玉裁《說文解字注》

閬也。
閬者、門高大之皃也。引申之、凡孔穴深大皆曰閬阬。釋詁云。虛也。地之孔穴虛處與門同。故曰閬也。以㬪韵爲訓。詩曰。皋門有伉。然則門亦得偁阬也。○今按閬訓迂遠。疑本作?。俗作?。又譌閬耳。阬塹、亦?阻也。土部曰。塹者、阬也。然則阬者塹也爲轉注。
从𨸏。亢聲。
客庚切。古音在十部。讀如康。俗字作坑。
comments powered by Disqus