shū | 所葅切
通也。从𡿮从疋,疋亦聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

通也。
疋部曰。?、通也。疏與?音義皆同。皆从疋者、疋所以通也。鄭注月令明堂位、薛解西京賦張注靈光殿賦皆訓疏爲刻鏤。古?疏?三字通用矣。疏之引申爲疏闊、分疏、疏記。
从㐬。从疋。疋亦聲。
所葅切。五部。
comments powered by Disqus