dān | 丁含切
樂酒也。从酉冘聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

樂酒也。
酒樂者、因酒而樂。樂酒者、所樂在酒。其義別也。毛詩叚耽及湛以爲酖。氓傳曰。耽、樂也。鹿鳴傳曰。湛、樂之久也。引申爲凡樂之偁。左傳曰。宴安酖毒。不可懷也。從來謂卽鴆字。竊謂非也。所樂非其正、卽毒也。謂之酖毒。
从酉。冘聲。
丁含切。古音在七部。
comments powered by Disqus