zhí | 直質切
走也。从走𢧜聲。讀若《詩》“威儀秩秩”。

清代 段玉裁《說文解字注》

走也。从走。𢧜聲。讀若詩威儀秩秩。
此偁假樂威儀抑抑。德音秩秩。誤合二句爲一。如東方昌矣、昆夷呬矣亦然也。秩秩李仁甫本作祑祑。少牢饋食禮注曰。古文替爲秩。秩或爲𢧜與䟈。讀如秩相似。直質切。十一十二部合韵冣近。
comments powered by Disqus