yòu | 子救切(當作于救切)
走也。从走有聲。讀若又。

清代 段玉裁《說文解字注》

走也。
篇、韵皆作走皃。
从走。有聲。讀若又。
于救切。古音在一部。
comments powered by Disqus